Dr. Haluk Alan

halukalan

“Sosyal Fobi Tedavisinde Bilişsel Hipnoterapi”

“Duygu durum bozukluklarının tedavisinde Bilişsel Hipnoterapi”

 

1965 yılında Adapazarı’nda doğdu. İlkokul, ortaokul ve liseyi Adapazarı’nda okudu.

1989 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirdi. Çeşitli illerin Sağlık Müdürlüklerinde; Sağlık Müdür Yardımcılığı, Akıl ve Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü görevlerinde bulundu.

Mezuniyetinden sonra, “Psikoloji yüksek lisansını” Muğla Üniversitesi Psikoloji bölümünde; “DİYABETES MELLİTUS’DA GÖZLENEN DUYGUSAL VE KENDİNİ DÜZENLEME STRATEJİLERİ İLE BU FAKTÖRLERİN GENEL İYİLİK HALİ VE FİZİKSEL SAĞLIKLA İLİŞKİSİ” konusundaki tez çalışmasıyla ve “Klinik Psikoloji Yüksek Lisansını” İstanbul Esenyurt Üniversitesinde “SOSYAL FOBİDE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİ VE HİPNOZUN BİRLİKTE KULLANIMI” çalışmalarıyla tamamlayarak, Klinik Psikoloji Bilim Uzmanlığı (Psikiyatrist değil!) ünvanını aldı.

Ayrıca;

 • Psikoterapi Enstitüsünce düzenlenen “Bütüncül Psikoterapi” eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır.
 • Psekon’da REBT, Windy DREYDEN (Düşünsel Duygulanımcı Davranış Terapisi) eğitimi almıştır.
 • Prof.Dr. Hakan Türkçapar’dan “Bilişsel Davranışçı Psikoterapi” eğitimleri almış ve halen BDT süpervizyon çalışmalarına devam etmektedir.
 • Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünce hazırlanan “Aile Danışmanlığı ve Eğitimi” sertifikasyon programını başarıyla tamamlamıştır.
 • ODTÜ– SEM Prof.Dr. Hürol FIŞILOĞLU‘ndan “Aile ve Evlilik Terapileri” eğitimi almıştır.
 • Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde Sağlık Bakanlığı onaylı “Akupunktur Uygulama” Sertifikasyon eğitimini başarıyla tamamlamıştır. 
 • Davranış Bilimleri Enstitüsü Emre KONUK’ dan EMDR Terapisi”  eğitimi almıştır.
 • J.Morris Smith’den Çocuk ve Ergen EMDR Terapisi eğitimi almıştır.
 • Kelly G. Wilson’dan  (ACT) ” Kabul ve KararlılıkTerapisi” eğitimi almıştır.
 • CİTEB Cinsel Terapi Eğitim Bilimleri Enstitüsü’nden “Cinsel Terapi” eğitimi almıştır.
 • Uluslararası Şema Terapi Birliği (ISST) onaylı Şema Terapi Kuramsal Eğitimi’ni tamamlamıştır.
 • Psikonet/ Dr. Alp KARAOSMANOĞLU’ndan Uluslararası Şema Terapi Birliği onaylı “Borderline ve Narsistik Kişilik Bozukluklarında Şema Terapi Uygulamaları” eğitimi almıştır.
 • Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesinde Sağlık Bakanlığı onaylı HİPNOZ Uygulamaları Sertifikasyon Programına katılmıştır.

1986 yılından bu yana, çeşitli gazete ve dergilerde bir çok makaleleri ve dizi yazıları yayınlanmıştır. Okulda ve Hayatta ZİRVEYE DOĞRU, Terapi Odası Notları: İLİŞKİLER ve Sosyal Fobi Tedavisinde BİLİŞSEL HİPNOTERAPİ isimli kitapları yayınlanmıştır. Bilişsel Hipnoterapi üzerine kitap çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, “Klinik Hipnoz” ve “Tıbbi Hipnozu Öğrenmek” kitaplarını Türkçe’ye kazandıran tercüme ekibinin içinde yer almıştır.

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ve Tıbbi Hipnoz Derneğince açılan Tıbbi Hipnoz Kurslarında Eğitmen olarak görev almıştır. Tıbbi Hipnoz Derneği tarafından yayınlanmakta olan “Tıbbi Hipnoz Bülteni” dergisinde editörlük görevine halen devam etmektedir.

“İnsanın Psikolojik Boyutu”, “Stresle Başetme”, “Yaşam ve İşyaşamında Tükenmişlik”,”Anne – Baba ve Çocuk”. “Başarı ve mutluluk”, “Motivasyon”, “iş yerinde yaşam”, “iş yerinde motivasyon”, “Okul Başarıları”, “kişiler arası iletişim”, “aile içi iletişim” , “kişisel gelişimde hipnoz” ve “Hipnozla hızlı okuma” konularında çeşitli illerde düzenlenen ( İstanbul, Muğla, İzmir, Sakarya, Denizli…) toplantılara konuşmacı olarak katılmış ve seminerler vermiştir.

Dr. Alan, yasaların kendisine tanıdığı çerçeve dahilinde hekimlik mesleğini Denizli’de sürdürmekte olup, “Klinik Psikoloji ve Psikoterapi” alanındaki bilimsel çalışma ve tedavi/terapi uygulamalarına devam etmektedir.

Dr. Alan; “Türk Psikologlar Derneği”, “Türk Tabipleri Birliği”, “Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği”, “Aile ve Evlilik Terapileri Derneği”, “Tıbbi Hipnoz Derneği”, “Psikoterapi ve Hipnoz Derneği”, “Psikoterapi Enstitüsü” ve “EMDR Derneği” üyesidir.

“Haluk Alan, Dr. Tülay Hanım ile evli olup, biricik kızları Serra Seylin’in babasıdır.”

 

 

Name:

Dr. Haluk Alan

Kurul:

Bilim Kurulu, Konuşmacı