Tahir Özakkaş MD., PhD.

tahirozakkas

“Analitik Hipnoz/ Hipnoanaliz”

1958 yılında Kayseri’de doğdu. İlk ve orta öğretimini Kayseri’de tamamladı. Tıp eğitimine Hacettepe Üniversitesi’nde 1978 yılında başladı. 1986 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Tıp fakültesinde okuduğu yıllarda İ.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset ve İdare Bölümü’nü 1983 yılında bitirdi. 1986-88 yıllarında Kayseri İncesu ilçesinde zorunlu hizmetini tamamladı. TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii Anonim Şirketinde uzun yıllar iş yeri hekimliği yaptı. Aynı yıllarda Gazi Üniversitesi SBE’nde bir süre Siyaset Psikolojisi üzerine yüksek lisans çalışması yaptı. 1989-93 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Halk Sağlığı Ana Bilim Dalında İşyeri Hekimliği üzerine doktora çalışmasını tamamladı. 1994-97 yılları arasında Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık eğitimini aldı. Daha sonra İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalında uzmanlık denkliğini aldı. Aynı zamanda Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri anabilim dalında öğretim üyesi olarak çalışmalarına devam etti. Doçentliğe eşdeğer ilimler namzetliği sınavlarını verdikten sonra “Anksiyete Bozukluklarında Psiko, Farmako ve Kombine Terapiye Cevap Hususiyetleri” başlıklı tezini tamamladı. Halen çalışmalarını Türkiye’de devam ettirmektedir.

2005’ten bu yana kurucusu olduğu Psikoterapi Enstitüsü’nde ruh sağlığı profesyonellerine yönelik olarak geliştirdiği Bütüncül Psikoterapi Eğitim Programını devam ettirmektedir. Ayrıca Hipnoz ve Masterson Yaklaşımı üzerine düzenli eğitimler vermektedir.

Psikoterapi Enstitüsü başkanı olarak uluslararası pek çok kuruluşla kurumsal sözleşmeler imzalamış ve birçok psikoterapi ekolünün Türkiye temsilciliği ve eğitim planlamacısı olarak çalışmalarına devam etmektedir. Eğitim işbirliği içinde olduğu kurumlar ve yaklaşımlar arasında Personality Disorders Institute (Aktarım Odaklı Terapi), Emotion-Focused Therapy Clinic (Duygu Odaklı Terapi) ve Levenson Institute for Training (Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi) bulunmaktadır.

Konu ile ilgili birçok kitabı ve makalesi bulunmaktadır. Başlıca kitapları arasında Bütüncül Psikoterapi, Hipnoz 1-2, Alerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi, Cinsel Problemlerde Hipnoterapi, Hipnotik Yaş Gerilemesi, Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi yer alır. Unified Psychotherapy and Clinical Science dergisi ve Azerbaycan Psikiyatri dergisinin yayın kurulundadır.

Ayrıca Aktarım Odaklı Psikoterapi, Duygu Odaklı Terapi, Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi ve Masterson Yaklaşımı Sertifikalı Psikoterapisttir.

YÜKSEK ÖĞRENİM

1983    Siyasal Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi, Lisans, İstanbul Üniversitesi

1986    Tıp Doktoru, Erciyes Üniversitesi

1996    Bilim Doktoru, Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Erciyes Üniversitesi

1998    Psikiyatri İhtisası, Psikiyatri Bölümü, Azerbaycan Tıp Üniversitesi

2000    Uzmanlık Belgesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

MESLEKİ DENEYİM

1986-88          Pratisyen Hekim, İncesu Sağlık Ocağı, Kayseri

1988-93          İşyeri Hekimi / TAKSAN Takım Tezgahları Sanayii A.Ş.

1994-98          Öğretim Üyesi / Azerbaycan Tıp Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı

1993-halen      Genel Yayın Yönetmeni / Özak Yayınevi (Psikoterapi Enstitüsü Yayınları)

2007-halen      Yönetim Kurulu Başkanı / Psikoterapi Enstitüsü Derneği

2008-2011      Yönetim Kurulu Başkanı / Hipnoz Derneği

2005-halen      Kurucu Başkan-Psikiyatrist / Psikoterapi Enstitüsü

MAKALELER

Özakkaş, T. (2006, November 30). Duyu ve kavramanın bozuklukları (Ruh hastalıklarının genel semptamatolojisi). International Journal of Human Sciences.

Özakkaş, T. (2006, November 30). Psikiyatrinin kısa tarihi (Azerbaycan Tıp Eğitiminde Psikiyatri). International Journal of Human Sciences.

Özakkaş, T., & Varol, N. (2009). Bütüncül (Ortak Faktörler, Entegratif, Eklektik ve Asimilatif) Psikoterapiler. Turkiye Klinikleri Journal of Psychiatry Special Topics, 2(2), 26-34.

Özakkaş, T., & Hacıyev, T. (2000). Adli Psikiyatride Bilinç Bozuklukları ve Etkileyen Faktörler. Azerbaycan Psixiatriya Jurnalı, 1(2), 54–57.

Özakkaş, T., & Hacıyev, T. (1999). Teşviş (Heyecan) Nevrozunun Biyolojik Mekanizmasına Dair. Azerbaycan Psixiatriya Jurnalı, 1(1), 77-83.

Özakkaş, T., & İsmayilov, N. V. (1997). Psikiyatrik Problemlerde Hipnozun Pratik Uygulama Alanları. Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 27–34.

Özakkaş, T. (1997). Psikiyatride Hipnoz ile Genel Tedavi Yaklaşımları ve Prensipleri. Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 151–159.

Özakkaş, T. (1997). Grup Psikoterapileri. Psikonevrologiya Meseleleri, (17), 159–164.

KİTAP BÖLÜMLERİ

Özakkaş, T. (2011). Masterson ve Yaklaşımına Genel Bir Bakış. Psikanalitik Psikoterapiler. Ankara: Türkiye Psikiyatri Derneği Yayınları.

Özakkaş, T., Çorak A. (2007). Hipnoz. Psikiyatri Temel Kitabı. Ankara: Hekimler Yayın Birliği.

 KİTAPLAR

Özakkaş, T. (1993). Allerji ve Deri Hastalıklarında Hipnoterapi. Kayseri: Özak Yayıncılık.

Özakkaş, T. (1993). Cinsel Problemlerde Hipnoterapi. Özak Yayıncılık.

Özakkaş, T. (1993). Hipnoz I. Kayseri: Özak Yayıncılık.

Özakkaş, T. (1995). Hipnoz II. Kayseri: Özak Yayıncılık.

Özakkaş, T. (2011). Bütüncül Psikoterapi (5.baskı). İstanbul: Litera Yayıncılık.

Özakkaş, T. (2014). Anksiyete Bozuklukları ve Tedavisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

DERS NOTLARI

Özakkaş, T. (2011). Ruhsal Aygıt. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2012). Halk Konferanslari. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2012). Masterson Yaklaşımına Genel Bakış. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Aktarım Odaklı Terapi ve Tedavi Teknikleri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Ayrılma ve Bireyleşme Süreçleri Paylaşılmış Paranoya. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Borderline, Narsisist, Şizoid Kişilikler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapide Davranışçı Bilişsel Kuram. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapide Hipnoz. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapiye Giriş. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Hücum Tedavisi Bütüncül Psikoterapiye Genel Bakış. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). İlkelden Olgun Narsisizme Geçişte Kendilik Psikolojisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). İnsanın Ruhsal Varoluşu. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Kendilik Nesnesi ve Narsisizm. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Kimlik Bocalaması, Kimlik Bunalımı ve Ego Psikolojileri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Kimlik Kendilik Ego Durumları ve Çoklu Kişilik. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Otohipnoz-Hipnotik Trans İlkel ve Orta Düzey Savunma Düzenekleri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Psikoterapi Modelleri ve Formülasyon Farklılıkları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Rüyaların Yorumlanması ve Psikanalitik Kuram. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Savunma Düzenekleri ve Nörobiyoloji. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Şizoid, Narsisist, Borderline Kendilik Bozuklukları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2013). Vakalarla Psikodinamik Gelişimsel Dönemler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Kökrek, Z. (2013). Davranıştan Bilişe Etki Tepki Sistemleri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2013). Çoğul Kişilik Nesne ve Kendilik Tasarımları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2013). Kernberg, Kohut, Masterson, Volkan’a Göre Nesne İlişkileri. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Cinsel İşlevler, Alt Islatma, Sosyal Fobi ve Ölüm Korkusunda Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Ego Durumları ve Kimlik Oluşumu. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Hipnoz Nedir ve Tedaviye Nasıl Yardımcı Olur? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). İlişkisel Psikoterapi ve Paul Wachtel’in Döngüsel Bağlamsal Modeli. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Jung’un Öznelliğinde Kuramlar Arası Bir Gezinti. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Kaynağın Keşfinden Tedavinin Sonuna Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Nasıl Değerli Olabilirim? Davranışçı Bilişsel Psikoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Psikolojik Sohbetler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Sağ Beyinden, Sağ Beyine Nörobiyolojik Gelişimimiz. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Terk Depresyonu Anlamak. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Varoluşçuluk ve Bütüncül Vaka’a Fomülasyonları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2014). Zihinselleştirme ve Psikoterapide Formülasyon. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2014). Ruhsal Rahime Düşüş ve Doğuş Süreci. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2014). Uygulamalı Rüya Yorumları ve Dinamik Kuram. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., Çorak, A., & Özcan, O. (2014). Hipnoz ile Fobiler, Yas, Travma ve Çoklu Kişiliğin Tedavisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Terapinin Özü ve İlk Tanışma Sırları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). “Ya Öbür Yarım” Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Çingene Sobası ve Psikiyatrik Bozukluklar. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hamdım Piştim Yandım: Kendilik Psikolojisi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hayatın Anlamı Nedir? Varoluşçuluk. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Nasıl Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Ne Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hipnoz Neden Yapar? İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Hücum Terapisi ve Uygulaması. İstanbul:Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Rölatif Bütüncül Psikoterapide Formülasyon. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Terapilerin Özeti. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Terapinin Özü ve İlk Tanışmanın Sırları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Terapistliğe İlk Adım: Nasıl Terapist Olunur. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). Vallahi Hekimler de İnsan! Hasta-Hekim İlişkileri Konferansları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T. (2015). “Ya Öbür Yarım” Ruhumuzun Olgunlaşma Hikayesi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Cinler, Korkular, Çoğul Kişilik ve Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Freud’un Kuramı, Serbest Çağrışım ve Rüyalar. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Olayları, Verdiğin Anlam Belirler. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2015). Öleceksin O Halde… Varoluşçuluk. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Özcan, O. (2015). Bilişsel Davranışçı Hipnoterapi. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş,T.(2016). Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Hipnoz Eğitim Konferansları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Özakkaş,T.(2016). Terapistliğe Giriş ve İlk Adım  Konferansları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Özakkaş,T.(2016). Gençlere Yönelik Hipnoz ve Ruh Sağlığı   Konferansları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Özakkaş,T.(2016). İşletmelerde Ruhsal Kavganın ve Korkunun Özü. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016).Bir Ben Var Ben’de, Ben’den İçerü. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016). Kendim Olmama Engel Olma. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016). “Ben Kimim?” Sahtelikten Gerçekliğe Kabuktan Öze Yolculuk. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016). Olgunlaşmanın Yolu Dönüştürerek İçselleştirme. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016). Aile Danışmanlığında Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi Ruh Sağlığı Profesyonellerine Yönelik Eğitim Konferansları. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

Özakkaş, T., & Çorak, A. (2016). Rehberlikte Uygulamalı Bütüncül Psikoterapi Rehber Öğretmenliğe Farklı Bir Bakış. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

ULUSAL VE ULUSLARARASI KONFERANS SUNUMLARI

Özakkaş, T. (2015). Aktarım Odaklı Psikoterapinin Türkiye’de Uygulanması ve Kültürel Farklılıklar. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXXI. Yıllık Konferansı, Maryland, ABD, 18-21 Haziran.

Özakkaş, T. (2014). Öznellik ve Nörobiyoloji Açısından Psikanalitik Kuramcıların Zihin Yapıları. Zihin Sempozyumu, TED Üniversitesi, Ankara, 24-25 Mayıs.

Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Bir Model: Rölatif Psikoterapi. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXIX. Yıllık Konferansı, Barselona, İspanya, 7-9 Haziran.

Özakkaş, T. (2012). Türkiye’de Psikoterapiye Başvuran Danışanların Özellikleri. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXVIII. Yıllık Konferansı, Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs.

Özakkaş, T. (2012). Bireysel Psikoterapiden Sosyal Hayata Geçişte Ara Kesit: Bütüncül Grup Psikoterapisi Yaklaşımı. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXVIII. Yıllık Konferansı, Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs.

Özakkaş, T. (2011). Bireysel Psikoterapiden Sosyal Hayata Geçişte Ara Kesit: Bütüncül Grup Psikoterapisi Yaklaşımı. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 26-30 Ekim.

Özakkaş, T. (2011). Kendilik Bozukluklarında Psikanalitik Psikoterapi: Masterson Yaklaşımı. 47. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 26-30 Ekim.

Özakkaş, T. (2011). Yeme bozuklukları, Borderline Kişilik Bozukluğu, Travma ve Çoğul Kişilik Bozukluklarının Masterson Yaklaşımlı Psikanalitik Psikoterapisinin Bir Olgu Üzerinden Değerlendirilmesi. 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Türkiye Psikiyatri Derneği, Hatay, 14-17 Haziran.

Özakkaş, T. (2011). Hücum Terapisi. SEPI (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği) XXVII. Yıllık Konferansı, Washington DC, ABD, 19-22 Mayıs.

Özakkaş, T. (2011). Vaka Sunumu: Travma. Masterson Günleri V, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 5-8 Mayıs.

Özakkaş, T. (2011). Borderline Kişilik Bozukluklarında Masterson Yaklaşımlı Grup Psikoterapisi Dinamikleri ve Uygulaması. 15. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 12-16 Nisan.

Özakkaş, T. (2009). Masterson Yaklaşımı. Masterson Günleri III, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 18-19 Aralık.

Özakkaş, T. (2009). Psikoloji Öğrencilerinin Eğitimi için Psikohipnoterapi. XIV TPÖÇG Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 27 Temmuz.

Özakkaş, T. (2008). Türkiye’de Klinik Uygulamalarda Masterson Yaklaşımı. Masterson Günleri I, Psikoterapi Enstitüsü, İstanbul, 9-10 Aralık.

Özakkaş, T., Kiper C. (2008). Türkiye’de Psikoterapi ve Hipnoz. Obsesif Kompulsif Bozuklukta ve Panik Bozuklukta Hipnoz. 11. Avrupa Hipnoz Kongresi, Viyana, 17-21 Eylül.

Özakkaş, T. (2006). İnsan ve Hipnoz. III. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 2 Kasım.

Özakkaş, T. (2005). Panik Bozukluk Atölye Çalışması. II. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 15 Ekim.

Özakkaş, T. (2005). Obsesif Kompulsif Bozuklukta Hipnoterapi. II. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 15 Ekim.

Özakkaş, T. (2005). Psikoterapide Hipnoz. Psikiyatride Sürekli Eğitim Kongresi, MESTED, Bodrum, 9-13 Kasım.

Özakkaş, T. (2004). Açılış Konuşması. I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 7 Mayıs.

Özakkaş, T. (2004). Anksiyete Bozukluklarında Hipnoterapi. I. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 8 Mayıs.

Özakkaş, T. (2002). Hipnozun Kullanım Alanları. Naturel Beden, Zihin ve Ruh Sağlığı Festivali, Festiva A.Ş., İstanbul, 21-24 Kasım.

Özakkaş, T. (2000). Azerbaycan’da Psikohijyen ve Psikoprafilaksi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.

Özakkaş, T. (2000). Azerbaycan’da Psikiyatrik Yardımın Tarihçesi ve Yasal Zemini. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.

Özakkaş, T. (2000). Anksiyete Bozukluklarında Yoğunlaştırılmış Psikoterapi Sürecinin Sonuçlarının Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 3-7 Ekim.

Özakkaş, T. (1999). Azerbaycan Tıbbında Psikiyatri Eğitimi. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Trabzon, 6-12 Eylül.

Özakkaş, T. (1999). Anksiyete Bozukluklarının Klinik Tipleri, Farmako, Psiko ve Kombine Terapiye Cevap Özellikleri. Ulusal Psikiyatri Kongresi ve Uluslararası Kros-Kültürel Psikiyatri Uydu Sempozyumu, Trabzon, 6-12 Eylül.

Özakkaş, T. (1998). Psikiyatri ve Hipnoz. IV. Vakıf Gureba Tıp Kongresi, İstanbul, 4 Mart.

Özakkaş, T. (1997). Homoseksüalitenin Oluşumunda Sosyal Faktörlerin Rolü. VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık.

Özakkaş, T. (1997). Haşhaş Alımında Şuurluluk ve Ceza Ehliyeti Durumu. VI. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık.

Özakkaş, T. (1996). Hipnozun Tarifi ve Genel Bilgiler. Hipnoz ve Diş Hekimliği Paneli, İstanbul Diş Hekimleri Dayanışma ve Dostluk Derneği, İstanbul, 24 Ekim.

Özakkaş, T. (1995). Hipnozun Tarihçesi ve Hipnotik Fenomenler. Hipnoz ve Psikoterapi Konferansı, İnönü Ünivertesi, Malatya, 16 Aralık.

VERDİĞİ EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, KONFERANSLAR

DÜZENLİ AKADEMİK EĞİTİMLER

2005-halen      Bütüncül Psikoterapi

Psikoterapi Enstitüsü

Teori, formülasyon ve süpervizyon aşamalarından oluşan üç yıllık eğitimin ilk yılında farklı psikoterapi kuramları benzerlikleri ve farklı bakış açıları tartışılarak bütüncül bir bağlamda değerlendirilir; temel kavramlar, yöntem ve stratejiler konusunda bilgileri içeren aşamadır. Formülasyon aşamasında, kuramsal bilgiler izinli gerçek seanslara uygulanır. Süpervizyon aşamasında ise öğrenciler kendi seans kayıtlarını grup süpervizyonuna getirirler. Her yıl üç farklı aşamadaki gruplar paralel olarak yürütülür.

-Yılda 1080 saat-

2006- halen     Hipnoz ve Hipnoterapi

Psikoterapi Enstitüsü

-Yılda 120 saat-

2010- halen     Masterson Yaklaşımı

Psikoterapi Enstitüsü

-Yılda 120 saat –

2015- halen     Rüyalarla Çalışmak

Psikoterapi Enstitüsü

-Yılda 120 saat –

MÜNFERİT AKADEMİK EĞİTİMLER

2003-2006      Tıbbi Hipnoz

Yeditepe Üniversitesi

-55 saat-

2007-2011      Bütüncül Psikoterapi / Kısa Tanıtım Modülü

Gün Psikolojik Danışmanlık, Ankara            -28 saat-

Empati Psikolojik Hizmetler, Adana              -14 saat-

SÜPERVİZYON

2005-halen      Süpervizör

Psikoterapi Enstitüsü
Psikoterapist ekibine haftalık bireysel süpervizyon

-Yılda 240 saat-

 ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Bütüncül Psikoterapi Bağlamında Cinsellik ve Ruhsal Hayatımız

CİTEB, Ankara, 2 Şubat 2014

İlk Görüşme Nasıl Yapılmalıdır? Bütüncül Bir Model

Melikşah Üniversitesi, Kayseri, 8 Ocak 2014

Rehberlik Servislerinde Bütüncül Danışmanlık Hizmetleri

Ümraniye Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 26 Aralık 2013

Engellilerin ve Bakımverenlerin Ruh Hallerini Anlamak ve Yardımcı Olmak

Giresun Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Tirebolu, 8 Aralık 2013

Bütüncül Psikoterapi

GENODER-Gelişim Noktası Derneği, 7 Aralık 2013

İlk Görüşmenin Psikososyal Model Üzerine Değerlendirilmesi

Ataşehir Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 27 Kasım 2013

Rehberlik Eğitiminde İletişim Teknikleri

Maltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 10 Ocak 2013

Bütüncül Yaklaşımla Aile Danışmanlığı Uygulamaları

Erciyes Üniversitesi, Kayseri, 31 Aralık 2011-1 Ocak 2012

Hasta-Hekim İlişkileri: Kişilik Yapıları

İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, 22 Kasım 2011

İletişim Becerileri

Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 21 Eylül 2011

PDR Eğitimi: Ergenlik

M.E.B. Rehberlik ve Araştırma Merkezi, Adana, 21 Ocak 2011

Klinik Hipnoz Uygulamalı Eğitim

Hipnoz Derneği, İstanbul, 10-11 Kasım 2012

Hipnoz ve Hipnoterapi

Işık Üniversitesi, İstanbul, 14 Ekim 2010

Psikoterapi ve Tüm Yönleriyle Hipnoz

19 Mayıs Üniversitesi, Samsun, 6 Ocak 2010

Hasta-Hekim İlişkileri

İstanbul Dişhekimleri Odası, İstanbul, 4 Nisan 2009

Gelenekselden Modern Yapıya Geçişte Ruhsal Yapımız

Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi, İstanbul, 24 Aralık 2008

Dişhekimliğinde Hasta-Hekim İlişkileri

İstanbul Diş Hekimleri Odası, İstanbul, 20 Kasım 2008

Veterinerlikte Hayvan Sahipleri-Hekim İlişkileri

İstanbul Veterinerler Odası, İstanbul, 19 Temmuz 2008

Psikoretapide Hipnoz

Cinsel Tıp Derneği, Ankara, 8 Nisan 2007

Psikiyatride Hipnoz

Ankara Cinsel Tıp Derneği, Ankara, 4 Mart 2007

Madde Bağımlılığı ve Cinsel Kimlik Bozukluklarında Hipnoterapi

Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3 Mart 2007

Psikoterapide Hipnodrama

Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3 Ocak 2007

Hipnoterapi Teorik ve Pratik Uygulamaları

Ankara Hipnoz Derneği, Ankara, 3-4 Eylül 2005

Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 2. Basamak

Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul, 12 Aralık 2004

Psikoterapi Süreci ve Ruhsal Aygıt 1. Basamak

Fatih Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, İstanbul, 20-21 Kasım 2004

Psikoterapi ve Hipnoz

Sakarya Üniversitesi, Sakarya, 25 Aralık 2003

Akupunktur Kursiyerlerine Hipnoterapi

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara, 18 Aralık 2003

Genel Tıpta Hipnoz

Sağlık Mensupları Derneği, İstanbul, 18 Ağustos 1998

KURUMSAL KONFERANSLAR

Psikolojide İnsan Tipolojileri

Maltepe Cezaevi, İstanbul, 14 Mayıs 2014

Cezaevinde Kişilik Yapılarına Göre İletişim Şekilleri ve Sınırları Korumak

Metris Cezaevi, İstanbul, 23 Kasım 2013

İnfaz Memurlarına Psikolojik Eğitim

Adalet Bakanlığı Personel Eğitim Merkezi, İstanbul, 6 Kasım 2013

İnsan İlişkileri ve Kişilik Yapıları

Polis Koleji, Ankara, 3 Eylül 2012

İş Ortamında Çatışma ve Uzlaşı

Rekabet Kurumu, Ankara, 11 Nisan 2012

Cezaevi Personeli-Mahkum İletişimi

Metris Cezaevi, İstanbul, 23 Kasım 2011

Proje Yönetiminde İnsan Ilişkilerinin Psikolojik Boyutları

Dinamikler 2011, İstanbul, 1 Nisan 2011

Projedeki İnsan ve Ruhsal Özellikleri

Dinamikler 2010, İstanbul, 2 Nisan 2010

Proje Yönetiminde ve Yönetimde “Proje ve İnsan”

Unilever, İstanbul, 1 Şubat 2010

Proje Yönetiminde ve Yönetimde “Proje ve İnsan”

Siemens, İstanbul, 1 Aralık 2010

HALK KONFERANSLARI

İnsanın Ruhsal Yapısı ve Hipnoz

Erdem Kültür ve Dayanışma Derneği, İstanbul, 23 Kasım 2011

Akıl ve Ruh Hastalıkları

Darıca Kaymakamlığı ve Müftülüğü, Darıca, 24 Kasım 2010

Gelenekselden Moderniteye Ruhsal Yapımız

Malatya Belediyesi, Malatya, 25 Ağustos 2008

Ergenlik

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Mayıs 2007

Narsisistik Kişilik Bozukluğu

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 26 Aralık 2006

Borderline (Sınırda) Kişilik Bozukluğu

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 28 Kasım 2006

Beyin Yıkama ve Sosyal Kitle Psikolojisi

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 16 Mayıs 2006

Varoluşçuluk

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 17 Nisan 2007

Kendini Heder ve Kurban Eden Kişilik Yapısı

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 20 Mart 2007

Mükemmelci Kişilik

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 13 Şubat 2007

Psikoterapi Nedir?

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Mart 2006

Hipnoz ve Hipnoterapi

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 18 Nisan 2006

Kendin Olmak

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 21 Şubat 2006

Kimlik ve Kişilik

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 20 Aralık 2005

Kişilik Oluşumu

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 22 Kasım 2005

Psikiyatri ve Kültür

İBB Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, İstanbul, 18 Ekim 2005

Kimlik ve Ergenlik Dönemi

Lions Gençlik Kulubü, İstanbul, 14 Şubat 2004

Hipnoz ve Hipnoterapi Konferansı

Beşiktaş Belediyesi Kitap Fuarı, İstanbul, 28 Ekim 2001

KATILDIĞI EĞİTİMLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI, KONFERANSLAR

EĞİTİMLER

Aktarım Odaklı Psikoterapi

Otto Kernberg / Personality Disorders Institute, New York

Teorik Seminer                              2010-2015 (72 saat)

Yoğunlaştırılmış Klinik Eğitim        Haziran 2012 (35 saat)

Haftalık Süpervizyon                     2012-2015 (230 saat)

Duygu Odaklı Terapi

Leslie Greenberg / Emotion-Focused Therapy Clinic, Toronto

Beceri Eğitimi                                2013 (48 saat)

Haftalık Süpervizyon                     2014-2015 (24 saat)

Duygu Odaklı Çift Terapisi

Leslie Greenberg / Emotion-Focused Therapy Clinic, Toronto

Beceri Eğitimi                                2012 (54 saat)

Haftalık Süpervizyon                     2013-2014 (24 saat)

Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi

Hanna Levenson/Levenson Institute for Training, San Francisco

Teorik Seminer                              2011 (24 saat)

Haftalık Süpervizyon                     2012 (40 saat)

Psikanalitik Psikoterapilerde Masterson Yaklaşımı

James Masterson/International Masterson Institute, New York

Teorik Seminer                              2008-2011 (96 saat)

Yoğunlaştırılmış Klinik Eğitim        2013-2014 (192 saat)

Haftalık Süpervizyon                     2009-2014 (320 saat)

SERTİFİKALAR / Atölye Çalışmaları

Kişilik Örgütlenmesi için Yarı Yapılandırılmış Görüşme (STIPO)

Eve Caligor, M.D., John Clarkin, Ph.D., Barry Stern, Ph.D., New York, 14 Ekim 2016.

Psikanalitik Dinleme

Salman Akhtar, M.D., İstanbul, 5 Ekim 2015.

İçimizdeki Şifacı: Hipnozun Büyülü Dünyasına Yolculuk

Giuseppe De Benedittis, M.D., Ph.D., İstanbul, 3-4 Ekim 2015.

İlişkisel Psikanalize Giriş

Lewis Aron, Ph.D., İstanbul, 8-9 Ağustos 2015.

Hipnotik Beyin: Hipnozun Nörobiyolojik Temelleri

Giuseppe De Benedittis, M.D., Ph.D., İstanbul, 20-21 Eylül 2014.

Narsisistik ve Borderline Vakalarda Nesne İlişkilerinin Derinlemesine İncelenmesi

Vamık Volkan, İstanbul, 20-22 Haziran 2014.

Aile Terapileri: Bütünleşme ve Araştırmalar

William M. Pinsof, PhD, LMFT, ABPP, İstanbul, 29 Kasım-1 Aralık 2013.

Anksiyete Bozukluklarının Bilişsel Davranışçı Terapisi

Arthur Freeman, M.D., İstanbul, 20-22 Eylül 2013.

Duygusal Bozukluklarda Kanıta Dayalı Bilişsel Hipnoterapi

Assen Alladin, Ph.D., R. Psych., İstanbul, 22-23 Haziran 2013.

Bilişsel-Davranışçı Kurama Göre Şiddet Davranışı

48. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Bursa, 9-13 Ekim 2012.

Bilişsel-Davranışçı Çift ve Aile Terapisi

Frank M. Dattilio, Ph.D., ABPP, İstanbul, 1-2 Eylül 2012.

Bütüncül İlişkisel Psikoterapi

Paul L. Wachtel, Ph.D., İstanbul, 16-17 Haziran 2012.

Sosyal Zihin

Yar. Doç. Dr. Hakan Atalay, Türkiye Psikiyatri Derneği, İstanbul, 7 Mart 2012.

Gelişimsel Nörobiyoloji ve Bağlanma Kuramı

Prof. Dr. Allan Schore, İstanbul, 1-2 Ekim 2011.

Psikoterapide Bütünleşme

John C. Norcross, Ph.D., ABPP, İstanbul, 3 Temmuz 2011.

Birleştirilmiş Psikoterapi

Jeffrey Magnavita, Ph.D., İstanbul, 4-5 Haziran 2011.

Çift ve Aile Terapisinde Bilişsel-Davranışçı Stratejiler

Frank M. Dattilio, Ph.D., 7.Uluslararası BilişselPsikoterapiKongresi, İstanbul, 2-5 Haziran 2011.

Kişilik Bozukluklarının Yaşam Boyu Tedavisi

Arthur Freeman, M.D., 7. Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Kongresi, İstanbul, 2-5 Haziran 2011.

Cinsel Terapide Yeni Hipnoz

Prof. Dr. Daniel L. Araoz, Cinsel Sağlık Enstitüsü Derneği, Bursa, 16-17 Nisan 2011.

Tıbbi Hipnoz

Dr. Assen Alladin, İstanbul, 30-31 Mayıs 2009.

Bilişsel-Davranışçı Psikoterapiler: Düşüncel Duygulanımcı Davranış Terapisi

Ertuğrul Köroğlu, 43. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Ekim 2007.

Kendilik Psikolojisi Temel Kursu

 1. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 25-28 Nisan 2007.

Dinleme, Anlama ve Açıklama: Psikoterapötik Çalışmanın Üç Basamağı

Salman Akhtar, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim 2006.

Evrimsel Psikiyatri Kursu

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Erzurum, 15-20 Kasım 2005.

Aktarım-Karşıaktarım, Psikanalitik Bakışlar Sempozyumu

Psikanaliz ve Psikanalitik Psikoterapiler Derneği, İstanbul, 22-23 Ekim 2005.

Psikanalitik Psikoterapilere Giriş Kursu (TTB-STE Kredi 19)

 1. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 13-17 Nisan 2005.

Psikanalitik Psikoterapi Teknikleri (35 TTB-STE kredisi)

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 14-19 Ekim 2003.

Bilişsel Davranışçı Tedaviler Kursu

 1. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.

PTSD’de Terapötik Yaklaşımlar

 1. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.

Bilişsel-Davranışçı Terapi: Temel ve Orta Seviye Becerileri (5 saat)

 1. Dünya Psikiyatri Kongresi, Hamburg, Almanya, 9 Ağustos 1999.

Modern Elektrokolvülsif Terapi (5 saat)

 1. Dünya Psikiyatri Kongresi, Hamburg, Almanya, 10 Ağustos 1999.

Aile ve Eş Terapisinde İletişim Çözümlemesi

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.

SCAN / NPG Nöropsikiyatrik Görüşme Kursu (6 saat)

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.

Hipnoterapi Kursu

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 1-4 Ekim 1997.

Çocuk ve Adolesan Hastalıklarına Psikososyal Yaklaşım

 1. Pediatri Günleri, İstanbul Üniversitesi, 10-11 Nisan 1997.

Kişilerarası İlişkiler ve Evlilik Sorunlarında Bilişsel Terapiler

Dr. Keith Dobson, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 16 Ekim 1996.

Terapötik Müdahale olarak Endüksiyon Kursu

 1. Trasarti Sponti, 7. Avrupa Hipnoz Kongresi, Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.

Hipnozda Klinik Yöntemler

P.B. Bloom ve diğ., 7. Avrupa Hipnoz Kongresi, Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.

Duygudurum Bozukluklarının Psikofarmakolojisinde Güncel Durum

ECNP Bölgesel Toplantısı, İstanbul, 8-11 Mayıs 1996.

Modüler Terapi

Dr. Francis Macnab, III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17 Nisan 1996.

SERTİFİKALAR / Kongre ve Sempozyumlar

Yurtdışı

 1. Uluslararası Aktarım Odaklı Psikoterapi Birliği (ISTFP) İki Yıllık Konferansı

New York, ABD, 14-16 Ekim 2016.

 1. IAPSP Uluslararası Konferansı (Uluslararası Psikanalitik Kendilik Psikolojisi Birliği)

Los Angeles, ABD, 15-18 Ekim 2015.

IsEFT Eğitmenler Toplantısı (Uluslararası Duygu Odaklı Terapi Birliği)

Veldhoven, Hollanda, 8-9 Ekim 2015.

IARPP Uluslararası Yıllık Konferansı (Uluslararası İlişkisel Psikanaliz ve Psikoterapi Birliği)

Toronto, Kanada, 25-28 Haziran 2015.

XXXI SEPI Uluslararası Konferansı (Psikoterapide Bütünleşme Araştırmaları Birliği)

Maryland, ABD, 18-21 Haziran 2015.

Amerikan Psikoloji Birliği (APA) 121. Yıllık Toplantısı

Honolulu, Hawaii, ABD, 31 Temmuz – 4 Ağustos, 2013

 

XXIX SEPI Uluslararası Konferansı

Maryland, Barselona, İspanya, 7-9 Haziran 2013.

XXVIII SEPI Uluslararası Konferansı

Evanston/ Chicago, ABD, 17-20 Mayıs 2012.

XXVII SEPI Uluslararası Konferansı

Washington DC, ABD, 19-22 Mayıs 2011.

 1. Uluslararası Aktarım Odaklı Psikoterapi Birliği Konferansı

İtalya, 14-15 Ekim 2014.

XXVI. SEPI Konferansı

Florence, İtalya, 27-30 Mayıs 2010.

 1. Avrupa Hipnoz Kongresi

Hollanda, 14-19 Ağustos 1999.

 1. Dünya Psikiyatri Kongresi

Hamburg, Almanya, 6-11 Ağustos 1999.

 1. Uluslararası Hipnoz Kongresi

Illinois, ABD, 21-27 Haziran 1997.

 1. Avrupa Hipnoz Kongresi EuroHypnosis ’96

Budapeşte, Macaristan, 17-23 Ağustos 1996.

Yurtiçi

 1. Uluslararası Cinsel Sağlık Kongresi, Antalya, 17-20 Nisan 2014.
 2. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Bursa, 9-13 Ekim 2012.
 3. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 26-30 Ekim 2011.
 4. Bahar Sempozyumu, Antalya, 12-16 Nisan 2011.
 5. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 5-9 Ekim 2010.
 6. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 24-26 Eylül 2010.
 7. Uluslararası Bilişsel Psikoterapi Kongresi, Roma, İtalya, 19-22 Haziran 2008.
 8. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi, İstanbul, 21-24 Temmuz 2009.
 9. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 23-27 Ekim 2007.

Kognitif ve Davranış Terapileri Derneği 1. Ulusal Kongresi, İstanbul, 28-30 Eylül 2007.

 1. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, İzmir, 25-28 Nisan 2007.
 2. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 29 Eylül-1 Ekim 2006.
 3. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum, 15-20 Kasım 2005.
 4. Ulusal Tıbbi Hipnoz Kongresi, İstanbul, 14-16 Ekim 2005.
 5. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 16-18 Eylül 2005.
 6. Bahar Sempozyumu, Türkiye Psikiyatri Derneği, Antalya, 13-17 Nisan 2005.
 7. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 5-6 Kasım 2004.
 8. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Kuşadası, 28 Eylül-3 Ekim 2004.
 9. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 17-19 Eylül 2004.
 10. Cinsellik ve Cinsel Tedaviler Ulusal Kongresi, İstanbul, 24-26 Mayıs 2004.
 11. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 7-8 Kasım 2003.
 12. İzmir Psikanaliz ve Psikoterapi Günleri, İzmir, 19-21 Eylül 2003.
 13. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 2-6 Ekim 2001.
 14. Uluslararası İstanbul Psikanaliz Buluşmaları, İstanbul, 3-4 Kasım 2000.
 15. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 3-7 Ekim 2000.
 16. Anadolu Psikiyatri Günleri, Edirne, 13-17 Haziran 2000 (TTB-STE Kredisi 25,5).
 17. Ulusal Sosyal Psikiyatri Kongresi, Kapadokya, 28-31 Ekim 1999.
 18. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Trabzon, 6-12 Eylül 1999.
 19. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir, 29 Eylül-3 Ekim 1998.
 20. Anadolu Psikiyatri Günleri, Erzurum, 10-14 Aralık 1997.

Cinsel İşlev Bozuklukları Eğitim Sempozyumu, İstanbul, 30 Ekim-1 Kasım 1997.

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 1-4 Ekim 1997.
 2. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Adana, 7-9 Mayıs 1997.

Adli Psikiyatri Günleri, İstanbul, 7-8 Mart 1997.

 1. Cinsel İşlev ve Fertilite Bozuklukları Ulusal Sempozyumu, Ürgüp, 13-16 Kasım 1996.
 2. Uluslararası Bakırköy Günleri, İstanbul, 6-8 Kasım 1996 (18 TTB-STE kredisi).
 3. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Ankara, 25-28 Eylül 1996.
 4. Ulusal Biyolojik Psikiyatri Kongresi, Bursa, 12-15 Haziran 1996.
 5. Anadolu Psikiyatri Günleri, İzmir, 6-8 Haziran 1996.

III. Sosyal Psikiyatri Sempozyumu, Çanakkale, 17-20 Nisan 1996 (16 TTB-STE kredisi).

 1. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İstanbul, 27-30 Eylül, 1995 (34 TTB-STE kredisi).
 2. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Nevşehir, 9-14 Eylül, 1994.

ÜYE OLDUĞU KURULUŞLAR

 1. Türk Tabibler Birliği
 2. Türkiye Psikiyatri Derneği
  1. Çalışma birimleri: Kişilik Bozuklukları, Yeme Bozuklukları, Grup Terapileri, Psikanalitik Psikoterapiler
 3. Psikoterapi Enstitüsü Derneği
 4. Hipnoz Derneği
 5. Bilimsel Hipnoz Derneği (Onur Üyesi)
 6. Amerikan Psikiyatri Birliği
 7. Amerikan Psikiyatri Birliği Psikiyatri Yayınevi Birimi
 8. Amerikan Psikoloji Birliği
  1. Çalışma birimleri: Hipnoz, Klinik Nörofizyoloji, Psikoterapi, Psikoterapide Bütünleşme, Klinik Psikoloji
 9. American Academy of Psychoanalysis and Dynamic Psychiatry
 10. International Association for Psychoanalytic Self Psychology (IAPSP)
 11. Uluslararası Masterson Enstitüsü
 12. Levenson Institute for Training
 13. International Society of Emotion Focused Therapy
 14. The European Association for Integrative Psychotherapy (EAIP)
 15. The Institute for the Psychoanalytic Study of Subjectivity (IPSS)
 16. The International Association for Cognitive Psychotherapy (IACP)
 17. International Society of Transference-Focused Psychotherapy (ISTFP)
 18. International Family Therapy Association (IFTA)
 19. Society for Personality and Social Psychology (SPSP)
 20. The European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS)
 21. Unified Psychotherapy and Clinical Science
 22. The International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy (IARPP)

Name:

Tahir Özakkaş MD., PhD.

Kurul:

Konuşmacı